اطلاعات جناب ارغند

در حال یادگیری سطح آ1 زبان آلمانی
دارای مدرک آلمانی: خیر
تسلط گرامری در صحبت: متوسط
دایره لغت نسبت به سطح: متوسط
توانایی مکالمه نسبت به سطح : خوب


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما