اطلاعات خانم ارعند

در حال یادگیری سطح آ1 زبان آلمانی
دارای مدرک آلمانی: خیر
تسلط گرامری در صحبت: خوب
دایره لغت نسبت به سطح: خوب
توانایی مکالمه نسبت به سطح : خوب