من در هفته ٤ بار به باشگاه بدنسازي ميروم و ورزش ميكنم.

4 Mal pro Woche gehe ich zu Fitnessklub und ich mache Sport


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما