کلاس آ دو آنلاین

نام دوره: کلاس آ دو آنلاین

 تدریس: کتاب شتارتن ویا سطح آ دو دو

مدرس: سامی خلیل

شروع: فوری، بعد از تکمیل ظرفیت

روزهای برگزاری: روزهای فرد ساعت 2 الی 5 و نیم

شهریه:  2.5 ت
مدت: 12 جلسه 3 ساعته

شیوه برگزاری: آنلاین

محل برگزاری: آنلاین 

 

اطلاعات ثبت نام

09370567677


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما