او گفت که امروز نمی تواند بیاید

Er sagt ,dass “er heute nicht kommen kann.“ normaler Satz

Er sagt, dass er heute nicht kommen könne . Konjuktiv 1


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما