پخش زنده آلمانیپخش زنده آلمانی / پخش زنده لقا

ویدیوهای آموزشی زبان آلمانی در سطح های مختلف از معلم های مختلف در سراسر اینترنت و فضای مجازی جمع آوری شده، سطح بندی می شوند و در اینجا قرار می گیرند و به صورت تصادفی پشت هم پخش می شوند. زبان آموز می تواند با انتخاب سطح خود به تماشای ویدیو های آموزشی متناسب با سطح خود بنشیند. تنها دیدن ویدیوهای متناسب با سطح، می تواند مفید باشد. به عنوان مثال: اگر زبان آموز مبتدی ویدیو های سطح پیشرفته را ببیند، چیزی نصیبش نمی شود که هیچ، شاید موجب ناامیدی او نیز بشود

این قسمت با هدف حمایت از زبان آموزان و معلمان آلمانی راه اندازی شده است. بسیاری از معلمان به تولید محتوا می پردازند و آن را منتشر می کنند، پس می خواهند دیده شوند. اینجا نیز خود مکانی برای بیشتر دیده شدن معلمان این زبان است. با این وجود اگر معلمی از انتشار ویدیوی خود در سایت لقا گله ای دارد، می تواند آن را با مدیر در میان بگذارد و لقا آن را حذف می کند


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما