لقا

آخرین زبان آموزان


آخرین معلم های آلمانیآخرین دوره های آلمانی

دوره کوتاه مرور کتاب اول منشن

نام دوره: مرور کتاب اول منشن در چهار جلسه تدریس: ...
Weiterlesen …

کلاس های ترمیک حضوری، زنجان

نام دوره: کلاس های ترمیک حضوری، زنجان تدریس: نامشخص مدرس: ...
Weiterlesen …

کلاس آ دو آنلاین

نام دوره: کلاس آ دو آنلاین تدریس: کتاب شتارتن ویا ...
Weiterlesen …


کلاس های امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

ساعت 19 تا 20 محمد
ساعت 22 تا 23 هدیه
ساعت 17 تا 18 رضایی
ساعت 20 تا 21 رضایی
ساعت 21 تا 22 حجتی

کلاس های فردا پنج‌شنبه 18 خرداد 1402

بدون کلاس ثابت
بدون تک جلسه ایآخرین های بخش کسب درآمد

150.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری درس به درس، افعال ...
Weiterlesen…

40.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری افعالی که ابتدای آن ...
Weiterlesen…

15.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات: اضافه کردن لغات درس 11 آ ...
Weiterlesen…