در حال یادگیری سطح آ1 زبان آلمانی


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما