من از مادرم تشكر كردم زيرا او برايم آشپزی کرد

Ich habe meiner Mutter gedankt, weil sie für mich gekocht hat. (hatte)


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما