من امروز نمی توانم در کلاس شرکت کنم چون مهمان دارم.

Ich kann heute die Klasse nicht besuchen, weil ich Gäste habe.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما