من فیلم های خارجی زیادی می بینم تا با فرهنگ های دیگر آشنا شوم

Ich sehe viele ausländische Filme, um andere Kulturen kennenzulernen