21 مهر

✅تشکیل کلاس
21 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
?منفی 1 ساعت 0 دقیقه
??منفی ۰
Für nächste Sitzung:
کلمات پرسشی ، مالکیت ،، ده جمله با پرفکت


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما