ثبت دوره جدید

نام دوره: ترم سوم زبان آلمانی مبتدی

تدریس: کتاب منشن آ یک یک درس 10 تا 12

مدرس: آقای 

شروع 17 فروردین 1402

شهریه:  900 ت
مدت: 15 ساعت

شیوه برگزاری: حضوری

محل برگزاری: محل

اطلاعات ثبت نام

تلفن آموزشگاه یا مدرس

 

 

به همراه یک عکس

راه های ارتباطی برای ارسال اطلاعات

HosseinRabiee95@gmail.com سریع ترین راه

09371990475