لقا دات آی آر

گردهمایی زبان آموزان و اساتید زبان آلمانی

ابزار های تدریس و یادگیری زبان آلمانی

تمرین و یادگیری


لقا – حسین ربیعی

هشت سال سابقه تدریس زبان آلمانی
کلاس های شنبه 30 تیر 1403

14-امیر-ترمیم و مکالمه
15-زینب-شپقشن سی دقیقه ای
16-علی-شپقشن سی دقیقه ای
17-عارفه-ترمیم و مکالمه
18-حسام-ترمیم و مکالمه
کنسل-شنبه 30 تیر 1403-حسام-18کلاس های یکشنبه 31 تیر 1403

15-سپیده-ترمیم و مکالمه
18-مهناز-آمادگی آزمون
شپقشن-یکشنبه 31 تیر 1403-رحیم-17

دمو-یکشنبه 31 تیر 1403-معصومه-14

ترمیم و مکالمه-یکشنبه 31 تیر 1403-سعید-16


تعدادی از زبان آموزان


تعداد کلاس: 15
0 جای خالی وجود دارد

آخرین فعالیت های گروه جمله سازی (برنامه)

آخرین فعالیت های لقا دات آی آر

جمله نویسی زبان آموزان

نکات قابل توجه متناسب با سطح کلاس جمله بنویسید جملات ...
in festen Händen sein

در رابطه‌ای پایدار بودن. رابطه ثابت داشتن

in festen Händen sein Bedeutungen: in einer festen Liebesbeziehung oder ...

عاشق بودن، خوش حال بودن، در آسمان هفتم بودن

auf Wolke sieben schweben / sein die Bedeutung auf Deutsch: ...

Buch مشابهات

das Buch کتاب Haben Sie ein Buch über die Geschichte ...

خسیس بودن

auf dem Geldbeutel sitzen die Bedeutung auf Deutsch: umgangssprachlich: geizig ...

werben مشابهات

werben تبلیغ کردن Wir müssen im Fernsehen werben. die Werbung ...

heißen

heißen نامیده شدن Ich heiße Petra, und wie heißt du? ...