لقا دات آی آر

گردهمایی زبان آموزان و اساتید زبان آلمانی

ابزار های تدریس و یادگیری زبان آلمانی

تمرین و یادگیری


لقا – حسین ربیعی

هشت سال سابقه تدریس زبان آلمانی

تعدادی از زبان آموزان


تعداد کلاس: 17
-2 جای خالی وجود دارد

آخرین فعالیت های گروه جمله سازی (برنامه)

آخرین فعالیت های لقا دات آی آر

جان خود را به خطر انداختن

جان خود را به خطر انداختن

❇️"Kopf und Kragen riskieren"❇️ ist eine Redewendung auf Deutsch und ...
خیلی پول درآوردن

خیلی پول درآوردن

Sich eine goldene Nase verdienen "Sich eine goldene Nase verdienen" ...

جمله نویسی زبان آموزان

نکات قابل توجه جملات را تک تک بنویسید متناسب با ...

تک جلسه

کلاس های خالی تا هفت روز آینده پسورد ندارید؟ کلاس ...
in festen Händen sein

در رابطه‌ای پایدار بودن. رابطه ثابت داشتن

in festen Händen sein Bedeutungen: in einer festen Liebesbeziehung oder ...

عاشق بودن، خوش حال بودن، در آسمان هفتم بودن

auf Wolke sieben schweben / sein die Bedeutung auf Deutsch: ...

Buch مشابهات

das Buch کتاب Haben Sie ein Buch über die Geschichte ...

خسیس بودن

auf dem Geldbeutel sitzen die Bedeutung auf Deutsch: umgangssprachlich: geizig ...