قسمت خواندن متن در قسمت جملات اضافه شد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما