کسب درآمد

کسب درآمد لقا دات آی آر

150.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری درس به درس، افعال با پارتسیپ 2 آن ها منبع: لغات منشن ...
Weiterlesen …

40.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری افعالی که ابتدای آن ها “زیش” دارد. درس 13 تا 24 کتاب ...
Weiterlesen …

15.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات: اضافه کردن لغات درس 11 آ یک یک  حداقل سطح مورد نیاز: مبتدی آ ...
Weiterlesen …

35.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری افعالی که ابتدای آن ها “زیش” دارد. درس 13 تا 24 کتاب ...
Weiterlesen …

130.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری درس به درس افعال با حالت پرفکت آن ها،  درس 13 تا ...
Weiterlesen …

390.000 تومان

عنوان: وارد کردن سوالات چهار گزینه ای کنکور توضیحات:  خالی حداقل سطح مورد نیاز: مبتدی سایر پیش نیاز ها: تایپ ...
Weiterlesen …

25.000 تومان

عنوان: جمع آوری لغات مشخص توضیحات:  جمع آوری افعالی که ابتدای آن ها “زیش” دارد. درس 1 تا 12 کتاب ...
Weiterlesen …