جملات آلمانی بزرگان

تگ ها

دل نوشته های زیبای آلمانی

جملات بزرگان به زبان آلمانی

جملات انگیزشی آلمانی


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما