برنامه هفتگی لقا

هماهنگی کلاس فقط از اسمس

09371990475

کلاس های امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402

ساعت 19 تا 20 محمد
ساعت 22 تا 23 هدیه
ساعت 17 تا 18 رضایی
ساعت 20 تا 21 رضایی
ساعت 21 تا 22 حجتی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402

بدون کلاس ثابت

بدون تک جلسه ای


جمعه 19 خرداد 1402

ساعت 15 تا 16 محمد

ساعت 20 تا 21 هدیه

ساعت 17 تا 18 رضایی

ساعت 18 تا 19 حجتی

ساعت 21 تا 22 حجتی

ساعت 24 تا 1 ارغند

ساعت 23 تا 24 امامی

بدون تک جلسه ای


شنبه 20 خرداد 1402

ساعت 14 تا 16 عطیه

ساعت 17 تا 19 تینا

بدون تک جلسه ای


یکشنبه 21 خرداد 1402

تعطیل


دوشنبه 22 خرداد 1402

ساعت 20 تا 21 هدیه

ساعت 22 تا 23 بیگی

ساعت 17 تا 18 رضایی

ساعت 21 تا 22 حجتی

ساعت 24 تا 1 ارغند

ساعت 23 تا 24 امامی

بدون تک جلسه ای


سه‌شنبه 23 خرداد 1402

ساعت 14 تا 16 عطیه

ساعت 17 تا 19 تینا

بدون تک جلسه ای


چهارشنبه 24 خرداد 1402

ساعت 19 تا 20 محمد

ساعت 22 تا 23 هدیه

ساعت 17 تا 18 رضایی

ساعت 20 تا 21 رضایی

ساعت 21 تا 22 حجتی

بدون تک جلسه ای