اطلاعات جناب مبشری

در حال یادگیری سطح آ1 زبان آلمانی
دارای مدرک آلمانی: خیر
تسلط گرامری در صحبت: ضعیف
دایره لغت نسبت به سطح: ضعیف
توانایی مکالمه نسبت به سطح : ضعیف


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما